Διαμάντια 4C's

Τέσσερα είναι τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την σπανιότητα και την αξία των διαμαντιών, είναι τα λεγόμενα 4C’s. Δηλαδή, το χρώμα “Color”, η καθαρότητα “Clarity”, το καράτι “Carat” και το κόψιμο “Cut".

Διαμάντια

Διαμάντια 4C's

Tο χρώμα (color)

Τα διαμάντια αξιολογούνται ανάλογα με το πόσο άχρωμα είναι. Όσο εγγύτερα στο λευκό βρίσκονται τόσο πιο σπάνια και πολύτιμα είναι. Το πιο διαδεδομένο μετρικό σύστημα σχετικά με το χρώμα είναι το σύστημα του Gemmological Institute of America (GIA) που συμβολίζεται με το αγγλικό αλφάβητο. Ανώτερο χρώμα θεωρείται το D και κατώτερο το M.

Diamond color 874ad83a008d9038a1208b13145323889322cdc64374185530855eae61ea7109

H καθαρότητα (clarity)

Η καθαρότητα αφορά τα εσώκλειστα σημάδια (εγκλίσεις) ή τις εξωτερικές ατέλειες που μπορεί να παρουσιάζει ένα διαμάντι. Όσο λιγότερες εγκλίσεις και εξωτερικές ατέλειες υπάρχουν στην πέτρα, τόσο πιο σπάνια και πολύτιμη θεωρείται. Ο βαθμός καθαρότητας των διαμαντιών εκτιμάται σε έναν πίνακα μέτρησης που έχει καταρτίσει ο διεθνής οργανισμός CIBJO (Ιnternational Confederation of Jewelry), με ανώτατη βαθμίδα το FLAWLESS (για τα αψεγάδιαστα διαμάντια) και κατώτατη το PIQUE 3 (διαμάντια με περισσότερα σημάδια).

Diamond clarity 123aecd5230ecc389f9f246dee4f64e3868ade673c1c19e0aecc0745fcebefc5

Το καράτι (carat)

Το καράτι είναι η μονάδα μέτρησης βάρους για τα διαμάντια. Συμβολίζεται με την συντομογραφία Ct και το 1 καράτι ορίζεται ως 0,2 γραμμάρια. Ανάλογα με το μέγεθος, αυξάνει η σπανιότητα και η αξία του διαμαντιού. Από τα 0.50 εκατοστά του καρατίου και άνω, η κλίμακα τιμών ανέρχεται όχι αναλογικά αλλά με γεωμετρική πρόοδο.

Diamond carat 2250f98e185c832017d91ffd316eb2fc7a4d28ead2be62919e66e2476f332b1d

Η κοπή (cut)

Η κοπή είναι το στοιχείο που καθορίζει τη λάμψη της πέτρας. Αν ένα διαμάντι είναι κομμένο στις σωστές αναλογίες, τότε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλη τη φυσική ομορφιά του. Το φως διέρχεται από την επάνω έδρα (‘τραπέζι’) της πέτρας και διαθλάται στο εσωτερικό της δύο φορές με τρόπο ώστε να διέρχεται εκ νέου από το ‘τραπέζι’ και να μεγιστοποιεί τη φωτεινότητά της.

Diamond cut1 fb072b3020d6ddf5642fb2ec70109e2a46dd14dcc695b83317bd8c546ec2daa7 Diamond cut2 375d7af67518b3e19a36f125bbfe92838223af1c1120d2f72dc71c09e899ff08